o nas

Ewa Engelking-Adamczyk

  • dr nauk medycznych – specjalista chirurgii stomatologicznej

W latach 1990-2007 byłam pracownikiem naukowo-dydaktycznym I Kliniki i Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu, a następnie Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śl.A.M., gdzie prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami III, IV i V roku Oddziału Stomatologicznego oraz badania w ramach prac własnych.

Jestem współautorem 15 prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i anglojęzycznych. Przetłumaczyłam z języka angielskiego cztery rozdziały podręcznika „Oral and Maxillofacial Surgery” autorów: L. J. Peterson, E. Ellis, J. R. Hupp, J. R. Hucp, R. Tucker.

Prowadziłam kursy dla lekarzy stomatologów z zakresu „Współczesna antybiotykoterapia w chirurgii stomatologicznej”.

Uczestniczę w zjazdach naukowych oraz kursach wciąż poszerzając swoją wiedzę.