chirurgia

Zabiegi u dzieci i dorosłych wykonujemy w znieczuleniu miejscowym i ogólnym

Zabiegi chirurgiczne mają na celu bądź usunięcie zmian zapalonych, bądź korektę istniejących warunków zębowo-dziąsłowych.

Zabiegi te są w wielu przypadkach częścią leczenia wielospecjalistycznego obejmującego chirurgię, periodontologię, protetykę, ortodoncję lub implantologię

Zakres chirurgii stomatologicznej:

 • resekcja wierzchołka korzenia (zęby przednie i boczne)
 • hemisekcja radektomia zębów bocznych
 • zabiegi przedprotetyczne:
  • wygładzenie kości wyrostka zębowego
  • usunięcie przerosłych fałdów dziąsłowych
 • usunięcie zatrzymanych zębów i pozostawionych korzeni
 • odsłonięcie zębów zatrzymanych celem leczenia ortodontycznego
 • wyłuszczenie torbieli
 • wycięcie zmian tkanek miękkich (nadziąślaki, włokniaki, brodawczaki itp.) oraz tkanek kości – materiał przeznaczony do badania histo-patologicznego
 • kiretaż otwarty
 • chirurgiczne leczenie potologicznych kieszeni kostnych i dziąsłowych, także z użyciem biomateriałów
 • pokrywanie recesji dziasłowych
 • przeszczepy tkanki łącznej
 • plastyka wędzidełek, warg, policzków i języka

We wszystkich tych zabiegach istnieje możliwość zastosowania biomateriałów w celu przeprowadzenia sterowanej regeneracji tkanek.